Inteliumlaw

Крипто ліцензія в Естонії

Inteliumlaw » Крипто ліцензії » Крипто ліцензія в Естонії

Загальна інформація про крипто ліцензію в Естонії

Естонія є однією з кількох розвинених країн, які розробили правила для ведення бізнесу, пов’язаного з операціями з віртуальними активами, в тому числі криптовалютою. Навіть після посилення умов для отримання дозволу та останніх поправок до Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MLTFPA), ця країна все ще залишається одним із провідних світових криптовалютних хабів. У цій статті ми використовуємо «криптоліцензію» у значенні «дозвіл відповідно до MLTFPA», щоб полегшити сприйняття цього виначення у тексті.

Rahapesu Andmebüroo (Державна Служба з Фінансового Моніторингу розвідки Естонської Республіки, «FIU») є державним органом, уповноваженим видавати ліцензію для діяльності у сфері криптовалют. Естонська криптоліцензія охоплює діяльність, пов’язану з наданням таких послуг:

Отже, у цій статті, ви дізнаєтесь, яким чином отримання естонської крипто ліцензії принесе користь вашому бізнесу та як ви можете отримати цю ліцензію, а також, які зміни очікуються у процедурі отримання естонської крипто ліцензії.

Переваги отримання крипто ліцензії у Естонії

Естонія є чудовою юрисдикцією для здійснення там діяльності, пов’язаної з криптовалютами. Ця держава надає численні переваги для компаній, які прагнуть вийти на крипторинок через його територію. Ось деякі основні переваги:

Доступ до світових ринків

Отримання крипто ліцензії в Естонії дозволяє легально здійснювати діяльність на європейських та світових ринках, що тим самим надає величезні можливості для розширення Компанії та отримання щораз більшої кількості клієнтів.

Податкова політика

Естонія надає певні податкові пільги для Компаній, наприклад, відсутність корпоративного податку на весь нерозподілений прибуток (як активний (наприклад, торгівля), так і пасивний вид доходу (наприклад, дивіденди, відсотки, роялті). Але якщо ваша компанія буде розподіляти прибуток, тоді прибуток, який розподіляється, буде оподатковуватись податком на прибуток підприємств у розмірі 20%.

Ефективний процес

Процес отримання крипто-ліцензії Естонії зазвичай триває протягом 60 днів, що забезпечує швидкий старт для законної діяльості компаній у крипто сфері.

Один з провідних Fintech центрів

Естонія є одним із провідних європейських фінтех-центрів, який має зручне бізнес-середовище для ведення діяльності в цьому секторі.

Прозорість у вимогах

Естонія встановлює чіткі та стислі законодавчі вимоги, які сприяють гладкому та прозорому процесу комплаєнсу для діяльності, пов’язаної з криптовалютою.

Вимоги для отримання крипто ліцензії в Естонії

Якщо ви плануєте отримати естонську ліцензію на діяльність повязану з віртуальними активами, спершу вам потрібно зареєструвати компанію або філію в Естонії, місцем розташування правління та місцем діяльності якої має бути Естонія, а також бути готовим вести господарську діяльність у такий спосіб, який має значний зв’язок з Естонією. Також враховуйте, що місце діяльності (офіс) має забезпечувати доступ представника контролюючого органу до даних, які компанія зберігає та збирає.

Далі, ця компанія повинна бути готова відповідати шістьом мінімальним вимогам, встановленим MLTFPA, які стосуються мінімального розміру статутного капіталу, власних коштів, проведення щорічного аудиту, внутрішнього контролю та збереження даних, корпоративної структури та ділової репутації.

Давайте більш детально розглянемо вимоги, які ставляться до Компаній у Естонії для отримання ліцензії на діяльність у сфері криптовалют.

Статутний капітал

MLTFP встановлює вимогу щодо мінімального розміру статутного капіталу Компаній, які планують стати постачальниками послуг віртуальних валют. Залежно від виду діяльності, який ви плануєте вести, мінімальний розмір статутного капіталу може відрізнятися. Таким чином, для надання послуги віртуального валютного гаманця, послуги криптовалютного обміну або ICO статутний капітал постачальника послуг віртуальної валюти в майбутньому повинен складати не менше 100 000 євро, а для надання послуги переказу віртуальної валюти – не менше 250 000 євро. Якщо постачальник послуг віртуальної валюти реєструється як нове підприємство, естонське FIU вимагає сплати статутного капіталу готівкою.

Власні кошти

Постачальник віртуальних послуг повинен підтримувати мінімальний обсяг власних коштів. Власний капітал складається з інструментів капіталу, нерозподіленого прибутку, накопиченого іншого сукупного доходу та іншого. Крім того, постачальник послуг віртуальної валюти повинен впроваджувати заходи, які дозволяють у будь-який час розрахувати власні кошти з достатньою точністю. Залежно від послуг, які надає Компанія, метод розрахунку мінімального розміру власних коштів може відрізнятися. Існує 2 методи розрахунку мінімального розміру власних коштів, а саме метод загальних витрат і метод обсягу транзакцій.

Компанії, які планують надавати послугу віртуального валютного гаманця або проводити ICO, повинні використовувати метод загальних витрат. По суті, Компанія повинна розрахувати 25% постійних накладних витрат попереднього фінансового року та порівняти цю суму з мінімальною сумою статутного капіталу. Більша сума – це ваш мінімальний розмір власних коштів.

Компанії, які планують надавати послуги обміну або переказу віртуальної валюти, повинні використовувати метод обсягу транзакцій. По суті, Компанія повинна розраховувати таку суму часткових обсягів угод:

Базою для розрахунку часткового обсягу операцій є 1/12 від загальної суми операцій з переказу та обміну, здійснених постачальником послуг віртуальної валюти протягом попереднього року. Крім того, Компанія повинна порівняти суму, розраховану цим методом, з мінімальною сумою акціонерного капіталу, отже, сума, яка більша, є Вашою мінімальною сумою власних коштів.

Річний аудит

Постачальник послуг віртуальної валюти зобов’язаний провести аудит річної звітності для перевірки дотримання вимог, встановлених щодо його власних коштів. Крім того, провайдер послуг віртуальної валюти повинен щорічно надавати висновок про результати аудиту до естонського FIU.

Внутрішній контроль і збереження даних

На додаток до вимоги щодо проведення щорічних аудитів, постачальник послуг віртуальної валюти повинен призначити внутрішнього аудитора, який контролюватиме та оцінюватиме функціонування критичних процесів і систем. Мета внутрішнього аудиту полягає в тому, щоб надати внутрішні гарантії комплаєнсу та консалтингу, спрямовані на підвищення цінності та покращення діяльності організації.

Корпоративна структура

MLTFPA встановлює деякі вимоги щодо членів правління постачальника послуг віртуальної валюти та призначення відповідального працівника.

Член правління постачальника послуг віртуальної валюти повинен мати вищу освіту та принаймні дворічний досвід роботи за спеціальністю і не може бути членом правління більше ніж двох інших постачальників послуг віртуальної валюти.

Кожен постачальник послуг віртуальної валюти повинен мати комплаєнс-офіцера або керівника відповідного структурного підрозділу, який не є комплаєнс-офіцером іншого постачальника послуг віртуальної валюти або керівником відповідного структурного підрозділу. Офіцер з комплаєнсу повинен бути найнятий на підставі трудового договору.

Належна ділова репутація

Ділова репутація є одним із факторів, які перевіряє естонський FIU, а належна ділова репутація Компанії, членів її керівного органу, бенефіціарних власників і власників є однією з умов надання криптоліцензії.

Згідно з MLTFPA особа не має належної ділової репутації, якщо:

Процес отримання ліцензії на криптовалюту в Естонії

Процедура отримання ліцензії на криптодіяльність у Естонії включає реєстрацію Компанії або філії в Естонії, підготовку до ліцензування, заявку на отримання ліцензії, розгляд заявки FIU та прийняття рішення про надання або відмову у наданні ліцензії, а також постійну підтримку та підтримку відповідності . Розглянемо кожен етап отримання крипто-ліцензії в Естонії.

Реєстрація компанії або філії

Перед проведенням реєстрації Компанії власники повинні бути готовими здійснити перші внески для створення статутного капіталу та сплатити державне мито. Потім власники повинні підготувати та подати до комерційного реєстру такі документи:

Після цього Компанію необхідно зареєструвати в Податково-митній службі Естонії як платника ПДВ.

Передліцензійна підготовка

Щоб отримати крипто ліцензію, Компанія перед отриманням ліцензії повинна виконати шість мінімальних вимог, встановлених MLTFPA, які стосуються мінімального розміру статутного капіталу, власних коштів, проведення щорічного аудиту, внутрішнього контролю та збереження даних, корпоративної структури та ділової репутації. Після офіційної підготовки Компанії слід звернути увагу на підготовку документів, які слід подати разом із заявою на отримання ліцензії.

Заявка на отримання ліцензії

Подати заяву на отримання ліцензії для здійснення діяльності як постачальник послуг віртуальної валюти можна через веб-портал реєстру господарської діяльності або через нотаріуса. При подачі заявки необхідно належним чином заповнити поля, вказані на порталі, і вибрати тип дозволу та підкатегорію дозволу відповідно до сфери діяльності, яку планується здійснювати (незалежно від того, чи це послуги гаманця віртуальної валюти). , обмінні послуги, послуги переказу або ICO).

Щоб подати заявку на авторизацію, необхідно подати наступне:

 • документи, що підтверджують розмір майна та статутного капіталу та платіж збору за подання заяви (наприклад, платіж може підтверджуватися випискою з банківського рахунку, платіжним дорученням або іншим документом).
 • початковий звіт про баланс заявника та огляд його доходів, витрат, прибутків і грошових потоків.
 • звіт про баланс і звіт про прибутки та збитки на кінець місяця, що передує подачі заявки на дозвіл.
 • річні звіти за останні три роки, якщо такі є.
 • бізнес-план, що відповідає вимогам MLTFPA: бізнес план повинен містити інформацію про характер передбачуваної господарської діяльності заявника, опис його організаційно-управлінської структури, опис прав, обов’язків і відповідальності осіб, пов’язаних із забезпеченням передбачуваної діяльності. послуг, а також опис, прогноз та аналіз:
  • величини доходів і витрат для кожної сфери діяльності;
  • будь-яких зобов’язань, пов’язані з наданням послуг;
  • розміру активів заявника та його статутного капіталу;
  • його стратегії, конкурентів та сегментів ринку, на якому передбачається діяльність;
  • запланованої діяльністі, послуг, які будуть надаватися, продуктів, які будуть запропоновані, і потенційних клієнтів, включаючи частку клієнтів, які є резидентами Естонії, і тих, які є резидентами інших країн, а також обсягів передбачуваних послуг;
  • планів щодо балансів і фінансових показників, які, серед іншого, включають доходи, витрати, прибутки та грошові потоки, а також передумов для цього;
  • загальних принципів управління ризиками та стратегії управління ризиками;
  • посередників та будь-яких інших осіб та послуг, які будуть використовуватися в господарській діяльності заявника;
  • будь-які інші істотні обставини.
 • документацію, яка підтверджує схильність до ризику, а також щодо аналізу ризику: Схильність до ризику та оцінка ризику повинні відповідати економічній діяльності, запланованій для підприємства, а також повинні встановлювати сфери діяльності підприємства з нижчим і вищим ризиком відмивання грошей фінансування тероризму та оцінка цих ризиків, схильність до ризику, включаючи обсяг і обсяг продуктів і послуг, що надаються під час господарської діяльності, модель управління ризиками, включаючи спрощені та розширені заходи належної перевірки, з метою пом’якшення виявлених ризиків.
 • відомості щодо інформаційних систем та інших технічних засобів і систем, необхідних для надання передбачених послуг, включаючи опис заходів безпеки, що використовуються для забезпечення стійкості послуг і захисту активів клієнтів, опис заходів для забезпечення безперервності бізнесу та рівня технічного організація операцій.
 • опис інформаційних систем та інших технічних засобів і систем, які будуть використовуватися для надання передбаченої послуги, а також тих, що використовуються для ідентифікації клієнта та бенефіціарних власників клієнта, визначення рівня ризику для клієнтів та ідентифікації та моніторинг транзакцій і клієнтів.
 • кількість акцій або голосів, які належать або будуть придбані кожним акціонером або членом.
 • відомості про аудиторську діяльність, збережені внутрішнім аудитором, включаючи ім’я та ідентифікаційний код (якщо особа ним не володіє, дату та місце народження) або реєстраційний код.
 • відомості про будь-яких осіб, які володіють значним пакетом акцій, включаючи їх ім’я, ідентифікаційний код або, якщо вони його не мають, дату та місце народження, громадянство, адресу проживання, посаду та контактні дані.
 • відомості про компанії, в яких частка члена керівного органу заявника або особи, яка володіє значною часткою в заявнику, перевищує 20 відсотків, включаючи назву, місцезнаходження, реєстраційний код і кількість акцій або голосів, якими володіє членом органу управління заявника або особою, яка має значну участь у заявнику.
 •  

Усі документи на іноземній мові необхідно подавати разом із перекладом на естонську мову.

Розгляд заяви та надання ліцензії

Після подачі заявки на дозвіл естонське FIU протягом 60 днів має прийняти рішення про надання дозволу чи відмову. Датою подання заяви вважається день, коли заявник на отримання дозволу надав до FIU усі відповідні відомості та документи. За рішенням FIU термін видачі дозволу може бути продовжений до 120 днів.

Постійна підтримка комплаєнсу

Щоб працювати у сфері віртуальної валюти, Компанія повинна підтримувати відповідність вимогам, зазначеним у MLTFPA, інакше естонське FIU може відкликати цю ліцензію. Крім того, постачальник послуг віртуальної валюти повинен впроваджувати та застосовувати заходи належної перевірки клієнта, як того вимагає MLTFPA, оскільки MLTFPA встановлює деякі окремі вимоги щодо заходів належної перевірки клієнта для постачальників криптовалют.

Незважаючи на вищезазначене, створення міцної системи відповідності є однією з передумов вашого успішного процвітання та переваг у вашому бізнесі, оскільки це впливає на репутацію Компанії.

Зміни в законодавстві та вимоги до відповідності

У березні 2022 року значні зміни в нормативній базі Естонії для постачальників послуг віртуальної валюти набули чинності та значно посилили регулювання криптовалюти. Крім того, до законодавства Естонії про криптовалюту будуть внесені зміни, які відображають положення нещодавно прийнятого Регламенту 2023/1114 про ринки криптовалютних активів (MiCA), які регулюють питання, пов’язані з діяльністю з криптовалютними активами в ЄС. У той же час чинне регулювання в Естонії настільки розвинене, що компанії з ліцензією на діяльність в Естонії в основному відповідають вимогам MiCA. Крім того, MiCA розширить перелік видів діяльності, на які може надаватися ліцензія.

У той же час постачальники послуг віртуальної валюти все ще повинні будуть подати заявку на отримання нової «ліцензії MiCA» після того, як положення MiCA замінить нормативну базу Естонії. Таким чином, MiСА дозволяє постачальникам послуг віртуальної валюти, які надавали свої послуги та отримали ліцензію до 30 грудня 2024 року, продовжувати свою діяльність за ліцензією до 1 липня 2026 року (MiCA набуде чинності з 30 грудня 2024 року). Деякі загальнодоступні ресурси повідомляють, що новий естонський закон про імплементацію MiCA скоротить згаданий вище період до 1 липня 2025 року, але варто дочекатися офіційної інформації.

Порівняно з чинною естонською криптоліцензійним законодавством, MiCA здебільшого змінює деякі наявні вимоги, які стосуються, наприклад, мінімального розміру статутного капіталу, інформації, яка має бути присутнім у заявці на авторизацію, а також створює деякі нові окремі вимоги щодо окремих операцій з віртуальними активами. Також візьміть до уваги, що MiCA також введе деякі додаткові зобов’язання щодо відповідності для постачальників послуг віртуальної валюти, яких необхідно дотримуватися під час вашої діяльності в криптоекосистемі на території ЄС, наприклад, впроваджувати заходи для захисту активів клієнтів.

Тому компанії повинні бути готові до революції в сфері крипторегулювання та інвестувати за підвищенням своєї надійності.

Як InteliumLaw може вам допомогти?

Наша команда здійснює комплексний або частковий супровід вашого бізнесу через процедуру отримання крипто-ліцензії в Естонії. Якщо ви хочете домовитися з нашою командою щодо отримання крипто-ліцензії в Естонії або готової компанії з крипто-ліцензією в Естонії, ви можете зв’язатися з нами за допомогою електронної пошти [email protected]. Крім того, якщо у вас виникли запитання щодо комплаєнсу з MiCA, не соромтеся зв’язатися з нами, ми раді проконсультувати вас і підготувати вашу компанію до майбутніх поправок.

Питання, що часто задаються

Чи регулюється криптовалюта в Естонії?

Естонія є однією з перших країн ЄС, яка прийняла правила ведення криптовалютного бізнесу на своїй території. На даний момент ви можете отримати ліцензію на надання послуг віртуального валютного гаманця, обміну віртуальної валюти, переказу віртуальної валюти та проведення ICO. Але перелік послуг, для яких може бути надана крипто-ліцензія в Естонії, розшириться, коли набуде чинності Регулювання ринків криптоактивів.

Які податкові наслідки для крипто-бізнесу?

Естонія є державою, яка має сприятливий бізнес-клімат і проводить податкову політику, що стимулює інвестиції. У цьому питанні весь корпоративний прибуток не оподатковується, якщо він є нерозподіленим. Це звільнення поширюється як на активні (наприклад, торгівля), так і на пасивні (наприклад, дивіденди, відсотки, роялті) види доходу.

 Якщо ваша компанія розподілятиме прибуток, він буде обкладатися податком на прибуток компаній у розмірі 20% («CIT»). Якщо компанія здійснює регулярні розподіли прибутку, застосовується CIT за ставкою 14%.

Чи можуть нерезиденти отримати крипто-ліцензію?

Ні, іноземні компанії не можуть отримати крипто-ліцензію, якщо вони не мають філії, зареєстрованої в Естонії. Але якщо ви та ваші партнери не є естонськими акціонерами, ви можете зареєструвати естонську компанію та подати заявку на отримання ліцензії.

Які основні вимоги до відповідності?

Якщо ви прагнете отримати крипто-ліцензію в Естонії, ваша компанія повинна бути зареєстрована в Естонії та відповідати шести мінімальним вимогам, установленим згідно з MLTFPA, які стосуються мінімального розміру акціонерного капіталу, власних коштів, проведення щорічного аудиту, внутрішнього контролю та збереження даних, корпоративної структури. та ділова репутація.

Скільки часу займає процес ліцензування?

Після подачі заявки на дозвіл, FIU протягом 60 днів має прийняти рішення про надання дозволу чи відмову. Але ви повинні бути готові, що за рішенням FIU термін видачі дозволу може бути продовжений до 120 днів. Але при цьому слід враховувати час, який необхідно витратити на створення Компанії, її підготовку до комплаєнсу та інші оперативні дії, пов’язані із заснуванням та управлінням Компанією.

На який термін видається ліцензія на криптовалюту?

ПФР Естонії видає крипто-ліцензію на невизначений період часу, але може відкликати ліцензію, якщо постачальник послуг віртуальних активів не дотримується чинного законодавства.

Скільки коштує ліцензія на криптовалюту в Естонії?

При подачі заявки на авторизацію віртуальної валюти постачальник послуг повинен заплатити 10 000 євро. Але ви також повинні взяти до уваги непрямі витрати, такі як витрати на реєстрацію компанії, витрати на створення мінімального розміру статутного капіталу тощо.

Інші послуги

Legal Consulting Service

Податковий та юридичний консалтинг

Законодавством регулюються багато сфер бізнесу. Тому важливо, щоб діяльність будь-якої компанії була юридично правильною. А це може представляти проблему як для початківців, так і досвідчених

More »
Legal Due Diligence

Due Diligence і структурування угод

Законодавство у країні постійно змінюється. Додаються нові поняття, змінюються існуючі норми та видаляються застарілі. Бізнес не завжди встигає відслідковувати зміни. Адже саме для підприємців важливо

More »

Зв'язок з нами

Накоплений досвід і відстеження майбутніх змін у нашій сфері дозволяють нам бути проактивними для наших клієнтів
і розвивати бізнес-структури, максимально адаптовані до сучасних умов.

Надсилаючи цю форму, Цим ви дозволяєте Inteliumlaw обробляти вашу інформацію з метою віповіді на ваш запит. Ви зберігаєте за собою право відкликати цю згоду в будь-який момент. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу Політику конфіденційності.